RE:Sourcedagen

7 december 2022 | 09:00
Plats: digitalt via Teams

Vi träffas digitalt för intressanta presentationer och diskussioner kring hållbar materialanvändning. 

Anmälningslänk kommer under hösten.

Har du frågor? Kontakta:

Angelica Afzelius

Kommunikationsstrateg