Intressentmöte om Internet of Materials

5 oktober 2022 | 13:00 - 16:00
Plats: digitalt via Zoom Arrangör: SIS, RISE, Trace4Value

SIS arrangerar i samverkan med RISE och spårbarhetssatsningen Trace4Value ett öppet intressentmöte för att diskutera möjligheterna till att skapa standarder för ”Internet of Materials” med syfte att möjliggöra spårning av material och delning av materialrelaterad information över materialens cirkulära livscykler.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här