Vad är på gång inom plastforskningen?

29 september 2022 | 13:00 - 17:00
Plats: Stockholm och digitalt Arrangör: Naturvårdsverket i samarbete med flera andra

Torsdagen den 29 september är du välkommen att ta del av resultaten från ett stort antal forskningsprojekt inom plastområdet.

Dagen arrangeras av Vinnova, RISE, Svenskt vatten, Formas, Stiftelsen för strategisk forskning, RE:Source, Lighter, BioInnovation, Energimyndigheten, Skogsindustrierna och Naturvårdsverket.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här