Lunchseminarium: Från tråd till affär – hur ska Sverige sy ihop det?

30 juni 2023 | 12:00 - 12:45
Plats: Handelns Hus, Almedalen Arrangör: Södra

Vilka hinder måste röjas för att säkerställa att ett nationellt system för insamling, sortering och bearbetning av insamlat textilavfall kommer på plats inför EU:s lagkrav som träder ikraft 1 januari 2025? Hur ska vi sy ihop det?

Medverkande:

Maria Persdotter Isaksson, Näringspolitisk specialist, Södra
Åsa Degerman, Chef OnceMore, Södra
Magnus Nikkarinen, Näringspolitisk expert, Svensk Handel
Anna Vilen, Kommunikationsansvarig Siptex, Sysav
Cecilia Tall, Programchef RE:Source, RISE

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här