Critical Raw Materials Act – dess påverkan på avfalls- och återvinningssystemet

12 april 2024 | 08:30 - 10:00
Plats: online Arrangör: Waste Refinery

Förslaget till lagen om kritiska råmaterial (Critical Raw Materials Act) är ett initiativ från Europeiska kommissionen som syftar till att inom EU säkerställa en hållbar och trygg försörjning av kritiska råmaterial.

Exempel på centrala punkter i lagförslaget är uppbyggnad och etablering av kapacitet från gruvdrift till raffinering, bearbetning och materialåtervinning, öka robustheten i systemet och därmed öka förmågan att stå emot störningar i försörjningskedjan samt investeringar i forskning, innovation och kompetens. På frukostseminariet kommer ni att få en inblick i Critical Raw Materials Act och vilken påverkan lagförslaget får på avfalls- och återvinningssystemet.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här