Hur skapar vi cirkulära textilflöden?

7 september 2023 | 14:00 - 14:45
Plats: Ystad Arrangör: Sysav

Varje år slänger vi över fyra miljoner ton kläder och andra textilier inom EU, men bara en bråkdel av allt återvinns – ett ohållbart sätt att hantera resurser! Ett steg mot mer cirkulära textilflöden är det nya kravet på separat utsortering av textiler från år 2025, och med det kommer både utmaningar och möjligheter!

I det här seminariet skapar vi förståelse för den komplexa textila värdekedjan, det kommande kommunala insamlingsansvaret av textiler samt utforskar ny innovativ forskning, samverkan och lösningar!

Programpunkten hålls under Ystad Summit 2023.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här