Bioimpact Build Up

28 september 2023 | 14:30 - 17:00
Plats: Stockholm Arrangör: Bioimpact

Den svenska bioekonomin erbjuder viktiga lösningar till de stora samhällsutmaningarna. Biobaserade och cirkulära lösningar är grunden i den gröna omställningen. Men för att nå dit behövs forskning och innovation.

Bioimpact är ett av de pågående förberedelseprojekten som just nu författar ansökningar för kommande tioåriga innovationsprogram inom ramen för Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning Impact Innovation.

Ta möjligheten att lyssna till branschföreträdare för de fem initiativtagarna Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen, IKEM, TEKO och LRF som berättar mer om programförslagets långsiktiga målsättningar och nätverka över branschgränserna med forskare, industriaktörer, samhällsföreträdare samt parter från innovationsmiljöer i det efterföljande minglet.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här