Lansering av Centrum för Industriell och Urban symbios

7 februari 2023 | 09:15 - 16:30
Plats: Stockholm Arrangör: RISE

Industriell och urban symbios är en viktig del inom den cirkulära ekonomin som innebär att öka värdet på och förbättra användningen av restströmmar såsom energi, vatten, material eller bi- och restprodukter, och på så sätt bidra till en ökad resurseffektivitet. Det som är avfall för ett företag kan vara en resurs för någon annan.  

Eventet är ett tillfälle för deltagare att ta del av kunskap och perspektiv på symbios från olika aktörer – från politiken, kommuner och företag som på olika sätt arbetar med symbios idag.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här