BioInnovativa affärer – seminarium om möjligheter till stöd i omställningen

31 mars 2023 | 14:00 - 15:30
Plats: digitalt Arrangör: BioInnovation

Sveriges små och medelstora företag (SMF) spelar en stor roll för ekonomi och sysselsättning. Som underleverantörer till större industrier och handelsaktörer har de också stora möjligheter att bidra i omställningen till en cirkulär bioekonomi. 

Men vilka stöd finns för SMF att accelerera omställningen? BioInnovation bjuder in till en serie seminarier med tips om stöd och utlysningar för SMF som vill påbörja en omställning.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här