LIGHTer Summit

28 - 29 mars 2023
Plats: Göteborg Arrangör: SIP LIGHTer

Två branschdagar inom lättvikt där du kan nätverka, dela erfarenheter och ta del av resultat från avslutade LIGHTerprojekt. Du får även ta del av pågående industriforskning och möjligheterna med lättviktslösningar för industrin. 

Årets tema tar avstamp i den nyutgivna Lättviktsagendan som sätter de långsiktiga strategierna för lättviktsområdet. Det innebär att årets sessionsteman är:

  • Hur skapar vi värdecirklar inom lättvikt? 
  • Hur kan lättvikt bidra i fler branscher? 
  • Hur når vi lättvikt genom multifunktionalitet? 
  • Hur viktig är lättvikt för resurseffektivisering? 

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här