Cirkulär plastanvändning för en hållbar byggindustri

23 maj 2024 | 15:00 - 16:00
Plats: online Arrangör: RISE

Byggbranschen är en av de branscher som använder mest plast och kraven ökar på cirkularitet och hållbarhet. I detta webbinarium tar vi tempen på branschens omställning och lyssnar till beställare, tillverkare och återvinnare som diskuterar utmaningar och möjliga vägar framåt.

Hur säkras en fullgod tillgänglighet på återvunnet material till ett rimligt pris? Vad händer med plasten som sorteras ut och hur ser flödena av material ut? Hur möter produkterna av återvunnet material satta spårbarhets- och kvalitetskrav? 

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här