Hur kan vi designa produkter med plast så att de går att återvinna?

14 september 2023 | 13:00 - 17:00
Plats: Stockholm Arrangör: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH

Under konferensen kommer vi att utforska designfasens betydelse för att skapa återvinningsbara plastprodukter. Materialval, färg, tillsatser och demonteringsmöjligheter är avgörande för att produkter som innehåller plast ska kunna återvinnas. Vi behöver öka samarbetet mellan designbranschen och alla aktörer i produktionskedjan för att skapa en förändring.

Konferensen riktar sig till de som arbetar med produktion, design och återvinning där plast som material kan användas.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här