Ökade behov av metaller och mineral – politiska strategier, mål- och intressekonflikter

22 maj 2024 - 22 april 2024
Plats: Stockholm och online Arrangör: IVA

För omställningen till ett fossilfritt, hållbart samhälle krävs säker tillgång till kritiska metaller och mineral. Europas försörjning förutsätter fortsatt import, ökad utvinning inom EU och effektivare cirkulära flöden.

Vilka är utmaningarna för svensk politik att ta fram en mineralstrategi och hantera intresse- och målkonflikterna kring utvinning av metaller och mineral?

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här