11 juli 2024 - 08:23

14 nya projekt får finansiering via RE:Source

Sex demonstrationsprojekt och åtta forsknings- och innovationsprojekt startar nu inom RE:Source. Totalt har 57,3 miljoner kronor beviljats i utlysningsmedel, vilket är mer än de cirka 35 miljoner som var planerade.

– Årets ansökningar har varit riktigt, riktigt bra! Därför har vi valt att använda nästa års utlysningsbudget redan i år, vilket innebär att vi kan bevilja fler projekt medel redan 2024, säger Camilla Alfredsson, styrelseordförande RE:Source.

Camilla Alfredsson, styrelseordförande RE:Source.

Projekten som beviljats medel spänner över många branscher och olika typer av material och produkter, såsom plast, batterier, livsmedel, bygg, textil och slagg. De handlar om design, tjänsteinnovation, affärsmodeller, digitalisering, återbruk, återvinning och om att skala upp cirkularitet.

Cirkulär omställning

– För oss är det alltid lika spännande att starta upp och lära känna alla nya projekt men framför allt är det viktigt för Sverige eftersom det betyder ytterligare initiativ kommer igång och kan hjälpa till att accelerera svensk konkurrenskraft genom cirkulär omställning, säger Klas Cullbrand, utlysningsansvarig för RE:Source.

Klas Cullbrand, utlysningsansvarig RE:Source.

Totalt har nu närmare 300 projekt startats inom RE:Source sedan programmet inleddes 2016.

– Det är glädjande att se hur projektansökningarnas kvalitet och innehåll har förbättrats sedan programmets start. Det ger hopp att materialanvändning, tillsammans med klimatneutralitet, är på mångas agenda, säger Camilla Alfredsson, styrelseordförande RE:Source.

I vår projektdatabas hittar du alla projekt inom RE:Source.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här