Skalbar cirkuläritet och tjänsteinnovation: för lönsamma cirkulära modeller i textilindustrin

Projektet kommer bidra till en signifikant uppskalning av Nudie Jeans och RecoMendeds cirkulära tjänster och industriella infrastruktur, ett samarbete som kan komma andra aktörer till godo. Lyckat projekt kommer visa på möjligheten för företag att ta ett storskaligt helhetsgrepp om cirkulära affärsmodeller i allt från design, produktion, användning, livslängd, reparation, Re-use försäljning, återanvändning av material, till fiberåtervinning. Projektet kommer visa hur internalisering av reparationskostnader (likt leasing) kan öka incitamenten för företag att göra rätt från början. Utifrån ett forskningsperspektiv möjliggör projektet att i realtid följa företags arbete med integrering av cirkuläritet i sina affärsmodeller och koppla ihop konsumentperspektivet (Lunds universitet) med företagsperspektivet (Göteborgs universitet). Projektet har goda möjligheter att visa på hur en transformativ uppskalning mot cirkulära affärer enligt Agenda 2030 kan möjliggöras med bibehållen lönsamhet.

Affärsmodeller Textil

Projektledare
Organisation
Nudie Jeans Marketing AB
Projekttid
2024-07-01 till 2027-08-31
Status
Pågående
Bild för artikel Skalbar cirkuläritet och tjänsteinnovation: för lönsamma cirkulära modeller i textilindustrin

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här