Skalbara och automatiserade reparations- och återställningskoncept för textila produkter

Det finns idag ett tydligt behov av storskaliga, och kostnadseffektiva, miljö/- och klimatsmarta reparationslösningar i textilbranschen för att skapa alternativ till konsumtion av nyproducerade plagg och att vi därmed når målen i Agenda 2030. Detta projekt ämnar validera innovativa, skalbara och automatiserade lösningar för att väsentligt förlänga livstiden på textila produkter. För att öka takten i omställningen mot cirkulära resursflöden och kraftigt minska textila produkters miljö, och klimatpåverkan under dess livscykel. Genom att sätta samman ett nätverk för att realisera innovativa, automatiserade och storskaliga processer inom reparation och uppfräschning av textila produkter. Utvalda intressenter och samarbetspartners under projektet är Gina Tricot, ASKET, Science Park Borås, Wargön, Lejon Kemi och TexMac. Vi räknar med att effekterna av detta projekt består av ett utökat kunskapsläge och underlag för att industrialisera åtskilliga reparation- och återställningskoncept.

Textil

Projektledare
Erik Lindtorp
Organisation
WoollyBear AB
Projekttid
2022-08-17 till 2023-02-24
Status
Avslutat
Bild för artikel Skalbara och automatiserade reparations- och återställningskoncept för textila produkter

Mer om projektet

Presentation på RE:Source Impact 6 december 2023

Kontakt

Bild för artikel Erik Lindtorp

Erik Lindtorp

projektledare, WoollyBear AB

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här