Resurssmarta upcycling fiskförädling sidoströmmar som en del av en cirkulär ekonomi (UP-SIDE)

Produktion av sjömat genererar upp till 70 % sidoströmmar, vilka idag främst går till foder eller biogas. pH-skiftprocessen är ett unikt redskap för att i stället producera högkvalitativa livsmedelsproteiner och olja från dessa sidoströmmar; vilket möjliggör kortare och mindre energikrävande sjömatsvärdekedjor. Baserat på framgångsrik forskning om pH-skiftprocessen på Chalmers grundades AquaFood 2021. Bolaget satsar nu på industriell processimplementering, vilket skulle kunna höja resurseffektiviteten inom sjömatsindustrin enormt. I UP-SIDE är målen att; (i) säkra upp kritiska volymer av högkvalitativa fisksidoströmmar för pH-skiftbaserad livsmedelsproduktion; (ii) förbättra pH-skifttekniken i termer av TRL, säkerhet och resurseffektivitet; (iii) anpassa protein-/olje-produkterna för ett mer diversifierat framtida livsmedelssystem.

Livsmedel

Projektledare
Organisation
Aquafood AB
Projekttid
2024-09-01 till 2026-08-31
Status
Pågående
Bild för artikel Resurssmarta upcycling fiskförädling sidoströmmar som en del av en cirkulär ekonomi (UP-SIDE)

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här