Småskaligt vattenbruk med energismarta lösningar för en resurseffektiv livsmedelsproduktion (SmartRAS)

Fiske och vattenbruk är avgörande för att försörja en växande befolkning. Hållbara landbaserade akvakulturer i recirkulerande system (RAS), erbjuder potential för ökad fiskproduktion och minskad miljöpåverkan. Dock är höga elkostnader en utmaning för flera RAS-företag. Lösningar som solceller och AI-styrd energiförsörjning kan öka effektiviteten och konkurrenskraften. Detta projekt syftar till att utveckla resurseffektiva och energismarta modulsystem för små- och mellanstora RAS, vilket kan minska kostnader, miljöpåverkan och finansiell risk för fiskodlare samtidigt som det främjar en levande landsbygd. Projektet innefattar en studie och testning av en modulanläggning för vattenrening och smart energiförsörjning med målet att utveckla ett koncept som kan hyras eller köpas. Projektets långsiktiga mål är att minska beroendet av matimport, bidra till en levande resurseffektiv och cirkulär landsbygd, fler jobbtillfällen och ekonomisk tillväxt nationellt.

Livsmedel

Projektledare
Organisation
Linköpings Universitet
Projekttid
2024-08-01 till 2026-08-31
Status
Pågående
Bild för artikel Småskaligt vattenbruk med energismarta lösningar för en resurseffektiv livsmedelsproduktion (SmartRAS)

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här