Cirkulära näringsflöden för lokal livsmedelsproduktion

Det växer fram nya kommersiella grönsaksodlare (Market Gardeners) runt Göteborg och ett stort problem är bristen på kvalitativ jordförbättring. Samtidigt är hästgödselhantering ett problem. Idag eldas det upp. Projektet syftar till att skapa en innovativ cirkulär jordförbättringsmodell som producerar högkvalitativ jordförbättring från hästgödsel och andra restströmmar från livsmedelsproduktion. Projektet skall även utveckla en hållbar affärsmodell som ger långsiktig effekt i det lokala livsmedelssystemet.

Affärsmodeller Livsmedel

Projektledare
Organisation
Göteborgs kommun
Projekttid
2024-09-01 till 2027-07-31
Status
Pågående
Bild för artikel Cirkulära näringsflöden för lokal livsmedelsproduktion

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här