Cirkulär slagganvändning: Från avfall till miljövänlig resurs inom ferrokromindustrins slagghantering

Målet med projektet är att öka resurseffektiviteten i ferrokromindustrin genom att möjliggöra ett cirkulärt och miljövänligt nyttjande av ferrokromslagg. I Sverige genereras årligen 200 000 ton ferrokromslagg och projektet avser utröna vilka krav som ställs på ferrokromprocessen för att slaggen ska kunna ersätta primära råvaror till cementindustrin. Denna branschöverskridande tillämpning har en årlig potential till minskad brytning av 214 200 ton kalksten och minskade koldioxidutsläpp motsvarande 157 000 ton. I dagsläget är slaggen avfallsklassad p.g.a. frågetecken relaterade till dess krominnehåll. Projektet kommer bemöta kromfrågan genom teoretiska beräkningar, experiment i laborativ skala samt verifierande försök i pilotskala i industriell miljö. Angreppssättet är ett holistiskt synsätt med utgångspunkt från ferrokromprocessen utsträckt till den slutliga kemiska miljön där slaggen ska nyttjas. En miljövänlig slaggprodukt från kromsynpunkt är nyckeln till det cirkulära användandet.

Bygg och infrastruktur

Projektledare
Organisation
Luleå tekniska universitet
Projekttid
2024-08-01 till 2027-08-31
Status
Pågående
Bild för artikel Cirkulär slagganvändning: Från avfall till miljövänlig resurs inom ferrokromindustrins slagghantering

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här