Utökad användning av slagg genom online övervakning av slaggprocesser

Projektet är ett förprojekt som syftar till att öka användningen av slagg som bildats vid ståltillverkning, som restprodukter, t.ex. för utfyllnad av vägar och inblandning i cement. För att säkra produktkvalitén är det viktigt att ha god kontroll av slaggens kemiska sammansättning. On-line analys skulle möjliggöra en direkt återkoppling vid ståltillverkningen, vilket öppnar möjligheten att modifiera slaggegenskaperna. Projektets mål är att utvärdera en metod för snabb on-line analys av slagg utan provberedning genom en spektroskopiteknik, Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS), som ett verktyg för att effektivt kunna kontrollera sammansättningen.

Bygg och infrastruktur

Projektledare
Jonas Petersson
Organisation
Swerea KIMAB AB
Projekttid
2017-06-15 till 2017-12-31
Status
Avslutat

Slutrapport

Kontakt

Jonas Petersson

Projektledare, Swerea KIMAB

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här