Utökad användning av slagg genom online övervakning av slaggprocesser – fas två

Projektet syftar till att utveckla en snabb kemisk analysteknik för slagg och liknande restprodukter som bildas vid stål- och metalltillverkning som kan tillämpas in-situ utan provberedning. Syftet med detta är att ge förutsättningar för en ökad återanvändning av slagg och liknande restprodukter. Ett industrianpassat LIBS-system (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) kommer att konstrueras och funktionstestas i laboratoriemiljö och systemet kommer att utvärderas i realistiska industriförsök. Energimyndigheten bedömer att projektets potential att bidra till en cirkulär ekonomi är god genom att via onlinestyrning höja kvaliteten på metallslagg genom att förbättra möjligheterna till bestämning och styrning av kemin i slagg som bildas vid ståltillverkning, vilket i sin tur ökar potentialen för återvinning. Den nya tekniken kan även användas för effektivisering och kvalitetshöjning i processer där metallslagg används som råvara för framställning av andra produkter, vilket ökar potentialen att tillvarata slaggen som restprodukt.

Projektledare
Jonas Petersson
Organisation
Swerea KIMAB AB
Projekttid
2018-08-27 till 2022-06-30
Status
Avslutat

Kontakt

Jonas Petersson

Projektledare, Swerea KIMAB

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här