Kan jag vänligen få det batteriet med en BIF? Ett utökat datapass för batterier som möjliggör förbättrad återanvändning, återbruk och återvinning av lätta fordonsbatterier.

I detta projekt strävar vi efter att minska och fördröja volymen av batterier som måste materialåtervinnas eller skickas till deponi. Detta når vi genom att designa ett batteridataformat (BIF) rätt från början. Men tillgång till standardiserad data som är optimerad för att kunna stötta prognosmodeller i en digital tvilling minskar vi risken med att köpa ett begagnat batteri. Projektet samlar en stark aktörskonstellation från industri och akademi som med hjälp av storskalig datainsamling från Vois flotta av elsparkcyklar kan göra systematisk optimering av en BIF för att minska totala mängden insamlad data och samtidigt prognosticera batteriets åldring med hög träffsäkerhet. Med tillgång till rätt data och rätt modeller minskar vi osäkerheten på andrahandsmarknaden för batterier och batterimaterial och stärker på så vis de cirkulära flödena och marknadsplatserna.

Elektronik

Projektledare
Organisation
Rocking Chair Informatics AB
Projekttid
2024-07-01 till 2027-07-31
Status
Pågående
Bild för artikel Kan jag vänligen få det batteriet med en BIF? Ett utökat datapass för batterier som möjliggör förbättrad återanvändning, återbruk och återvinning av lätta fordonsbatterier.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här