Säker och optimal hantering för att skapa cirkulära flöden av batterier från krockade bilar

Med ett växande antal elfordonsbatterier som produceras och släpps ut på marknaden finns ett ökande behov av cirkulära flöden för batterier från elfordon. Det är särskilt viktigt att se till att batterier och deras komponenter återanvänds och återvinns eftersom batterierna innehåller värdefulla och kritiska material som kobolt, litium och nickel som riskerar att bli en bristvara inom en snar framtid. Den stora utmaningen idag inom branschen gäller säkerheten vid hantering av batterier från uttjänta fordon. Det behövs ett säkert och effektivt process- och informationsflöde samt testutrustning och diagnosverktyg som kan utvärdera olika typer av batterier. Syftet med detta demonstrationsprojekt är att etablera ny och utökad kunskap och lösningar som bidrar till en ökad cirkulär användning av batterier. Resultaten av projektet kommer att bidra till och påskynda en förändring mot säkra processer och effektiva värdekedjor bättre anpassade till cirkulära och hållbara system.

Projektledare
Carina Hagström
Organisation
BilRetur ABC AB
Projekttid
2022-09-01 till 2024-09-30
Status
Pågående
Bild för artikel Säker och optimal hantering för att skapa cirkulära flöden av batterier från krockade bilar

Kontakt

Carina Birgitta Hagström Kihlberg

projektledare, BilRetur ABC AB

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här