Hållbar material­återvinning med avseende på produktegenskaper och producerbarhet – Järnbaserade legeringar för fordonsindustrin

Rätt återvinning för att få en hållbare produkt. Idag använder man till största delen återvunnet material i gjutgods. Dock har antalet och andel föroreningar ökat sedan 1950-talet och spås öka framöver. Detta beror på att specifikationer och återvinningen inte är tillräckligt noggrann samt att man idag använder sig av spädning av nytt material för att uppnå renhetskrav i materialet. Tidigare studier har visat att bristen på noggrannhet har stora konsekvenser på producerbarheten men även äventyrar en gångbar cirkulär ekonomi. I detta demonstrationsprojekt vill vi undersöka förekomsten, ursprunget och inverkan (miljö och ekonomi) av föroreningar i järnbaserade legeringar. Projektet ämnar specificera gränsvärden för kritiska föroreningar, uppdatera materialspecifikationer samt ta fram rekommendation kring vilka produkter/material som inte bör återvinnas till de utvalda applikationerna. Projektet kommer genomföra materialanalyser, bearbetningsanalyser, LCA och utföra industriella tester.

Återvinning

Projektledare
Christina Windmark
Organisation
Lunds universitet
Projekttid
2022-09-15 till 2025-05-31
Status
Pågående
Bild för artikel Hållbar material­återvinning med avseende på produktegenskaper och producerbarhet  – Järnbaserade legeringar för fordonsindustrin

Kontakt

Christina Windmark

projektledare, Lunds universitet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här