Ädelmetaller i avfall

Projektets övergripande syfte är att ta fram karakteriserings- och analysmetoder som är anpassade för ädelmetaller i avfall och återvunna material. Idag går mycket ädelmetaller förlorade vid återvinningen av elektronikavfall inom avfallsindustrin, en förlust som idag är svår att mäta. En förbättrad kunskap om hur ädelmetaller förekommer i vårt avfall kan potentiellt minska förlusterna av värdefullt material och även modifiera behandlingsmetoderna för metallavfall.

Elektronik

Projektledare
Bo von Bahr
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2016-08-24 till 2017-03-26
Status
Avslutat
Bild för artikel Ädelmetaller i avfall

Slutrapport

Ädelmetaller i avfall

Ädelmetaller i avfall

Projektets övergripande syfte är att ta fram karakteriserings- och analysmetoder som är anpassade för ädelmetaller i avfall och återvunna material.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Bo von Bahr

Projektledare, RISE

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här