Återvinningsbart lågt ädelmetallinnehåll MEA för väteproduktion

Vätgas anses vara en viktig möjliggörande teknik för avkarbonisering av flera industrier från stål till långväga transporter. Men PEMWE, den enda CO2-fria väteproduktionskällan som är anpassad till förnybara energikällor, är beroende av sällsynta ädelmetaller. Faktum är att endast 8 ton iridium utvinns årligen och för att nå de globala målen för vätgasinstallationer behöver 10-50 gånger mer iridium än möjligt utvinnas varje år. Processen använder också ett giftigt Nafion-membran som gör återvinning av metallerna svår eller till och med omöjlig. I detta projekt strävar vi efter att lösa detta genom att använda Ionautics nanopartikelteknologi som minimerar användningen av ädelmetall i kombination med Cellfions återvinningsbara cellulosamembran. Tillsammans strävar parterna efter att vara en nyckelteknologi för grönt väteproduktion genom att sänka ädelmetallinnehållet tillräckligt för att möjliggöra skalning av PEM-elektrolys samt hållbar användning av ädelmetaller genom återvinning.

Projektledare
Sebastian Ekeroth
Organisation
Ionautics AB
Projekttid
2022-08-15 till 2024-08-30
Status
Pågående
Bild för artikel Återvinningsbart lågt ädelmetallinnehåll MEA för väteproduktion

Kontakt

Sebastian Ekeroth

projektledare, Ionautics AB

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här