Återanvändning av batterier för cirkulär användning i energilager

Projektet ska genomföra initiala tester genom att återanvända batterier från elscootrar för användning i energilagringssystem. För att batterier med olika kapacitet ska kunna användas tillsammans krävs teknikutveckling som ska utföras i projektet. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att bidra till utlysningens mål om en cirkulär och hållbar produktanvändning eftersom det kan bidra till att produkter behåller värde och funktion över längre tid genom att nyttja aktuella batterier i en andra tillämpning och projektet bedöms därmed ha god potential att bidra till cirkulära affärer.

Elektronik Återbruk

Projektledare
Linnea Marie Borgström
Organisation
Solar Bora AB
Projekttid
2021-10-01 till 2022-10-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Återanvändning av batterier för cirkulär användning i energilager

Kontakt

Linnea Marie Borgström

Projektledare, Solar Bora

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här