Energi­återvinningens roll i en cirkulär omställning

Detta strategiska projekt ska möta utmaningarna med att rusta och uppgradera energiåtervinningsprocesser så att de bidrar till den cirkulära omställningen och hållbart nyttjande av resurser i samhället. En del av projektet fokuserar på att säkerställa att framtidens avfallsbränsle till energiåtervinning består av rätt fraktioner i ett samhällssystem där fjärrvärme tillvaratar resurser som inte kan nyttjas på annat sätt. Projektet syftar också till att samla och fokusera resultat från beviljade enskilda och utlysningsinitierade projekt, samt andra startade projekt som bidrar till att möta utmaningen. Genom det strategiska projektet kommer resultat och kunskap samlas, paketeras och spridas på ett sätt som ökar nyttan och utvecklar innovationsområdet.

Projektledare
Jenny Sahlin
Organisation
Profu
Projekttid
2018-06-01 till 2019-12-31
Status
Avslutat
Bild för artikel Energi­återvinningens roll i en cirkulär omställning

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här