10 juni 2020

Remometer ska ge fler återtillverkade el-produkter

När kaffebryggaren, dammsugaren eller tv:n slutar fungera ersätts de ofta av nytillverkade produkter.Som det är idag finns inget större utbud av återtillverkade el-produkter på marknaden. Kanske kan Remometer™ ändra på det?

De linjära flödena dominerar fortfarande i den svenska tillverkningsindustrin. Om man tittar på elektriska produkter är det idag mycket få tillverkare som satsat på återtillverkning. För att återtillverkningen av el-produkter ska ta fart behövs stöd. Ett sätt att stötta branschen skulle kunna vara att ta fram mått och verktyg som kan visa hur återtillverkning skulle kunna bli en framgångsfaktor. Det tror i alla fall Jelena Kurilova-Palisaitiene, forskare på Linköpings universitet och projektledare för ett nytt RE:Source-projekt som har som mål att ta fram ett hjälpmedel som fått namnet Remometer.

Jelenaliten
Jelena Kurilova-Palisaitiene leder projektet som genomförs tillsammans med bland andra Husqvarna.

Vad är Remometer ?
– Remometer är ett verktyg för bedömning av beredskap och potential när det gäller att initiera återtillverkning av el-produkter. Genom att mäta de ekonomiska, ekologiska och sociala fördelarna med återtillverkning kommer Remometer att stödja tillverkarna med ett beslutsverktyg för hur återtillverkning kan bli en nyckel i deras cirkulära affärsmodell.

Vad menas egentligen med återtillverkning?
– Återtillverkning av el-produkter är en industriell process som ger använda produkter ett eller flera nya liv. De typiska processerna är: kvalitetsinspektion, rengöring, demontering, reparation, montering och testning. Den återtillverkade el-produkten kan även uppgraderas, får garanti och nå samma eller bättre funktionalitet än en ny produkt av samma modell. Med återtillverkning kan man spara mycket resurser i form av energi, vatten och material samt undvika utsläpp.

Hur ska Remometer kunna bidra till att fler satsar på återtillverkning?
– Med Remometer kommer fler tillverkande företag att våga satsa på återtillverkning och undersöka sina möjligheter att bidra till en mer cirkulär ekonomi. Företagen som deltar i vårt projekt får en nulägesanalys av sin beredskap samt rekommendationer för nödvändiga åtgärder för att initiera återtillverkning.

Vad tror du är anledningen till att så få tillverkare av el-produkter satsat på återtillverkning hittills?
– Än så länge finns det väldigt begränsad kunskap om återtillverkning, både bland allmänheten och inom industrin. Visst, idag kan man köpa en del återtillverkade laptops och mobiltelefoner, kopiatorer och lite andra produkter i Sverige. Men generellt finns inget etablerat nätverk med returlogistik för återtillverkade el-produkter i Sverige.

Vilka kommer att kunna använda Remometer?
– Remometern kommer att göras tillgänglig för allmänheten och alla intresserande tillverkare kan fylla i ett e-formulär för att få preliminära siffror på sin beredskap och vilka fördelar som finns med återtillverkning. Genom att jämföra sina siffror med andras inom samma bransch kan industrier uppskatta sina potentiella fördelar med återtillverkning. För en djupare analys samt stöd under initieringen av återtillverkning kan industrier och företag gärna kontakta projektet genom att höra av sig till mig på jelena.kurilova@liu.se

Vad hoppas ni kunna visa när ni är klara med projektet i slutet av 2021?
– I slutet av 2021 kommer allmänheten hitta verktyget på www.remometer.com. Vi hoppas på att kunna visa tillverkarna att de ligger mycket närmre återtillverkningen än de tror. Vi vill visa att det redan finns inslag av återtillverkning i deras verksamhet. Vi vill visa hur de kan lyfta upp återtillverkning till sina affärsmodeller. Vi hoppas på att ekonomiska, ekologiska och sociala fördelar med återtillverkning kommer att motivera fler svenska tillverkare att initiera återtillverkning och bidra till en mer cirkulär ekonomi.

Vilka kommer att ha nytta av era resultat tror du?
– Allmänheten genom tillgång till mer hållbara högkvalitativa produkter, som är mycket billigare än nya. Tillverkande företag genom att de kommer att kunna erbjuda en resurseffektiv lösning för bortkastade eller begagnade el-produkter. De kommer också att kunna nå nya kundgrupper, skapa tilläggsintäkter, enklare kunna följa återvinningsdirektiven och samtidigt stärka sitt varumärke. Forskningen kan hitta nya möjlighet att stödja återtillverkning av el-produkter och myndigheterna får stöd i arbetet mot en hållbar konsumtion och produktion.

 

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här