DualCat – demonstration av energieffektiv metod för rening av gaser från rötrester

Projektet är ett demonstrationsprojekt som syftar till att vidareutveckla och utvärdera DualCat™, ett energieffektivt system för rening av gaser från anaeroba processer, till exempel gaser från slamtankar, rötningsprocesser, biogasuppgradering och pumpstationer. Systemet bygger på regenerativ katalytisk oxidation i två steg och kan hantera även svåroxiderade gasformiga ämnen såsom reducerade svavelföreningar, aromater och metanslip. Projektet kan bidra till ökad miljönytta vid biogasframställning då det saknas kostnads- och energieffektiva reningsmetoder för mindre anläggningar.

Slam

Projektledare
Tarras Delin
Organisation
Scandinavian Centriair AB
Projekttid
2017-06-15 till 2018-12-31
Status
Avslutat
Bild för artikel DualCat – demonstration av energieffektiv metod för rening av gaser från rötrester

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här