Atium – Ny hållbar teknik för rening av vatten från tungmetaller

Projektet syftar till att utveckla en ny teknik för rening av vatten från giftiga tungmetaller såsom kvicksilver, bly och troligen även kadmium. Tekniken är baserad på elektrokemi och kommer att fungera som ett återanvändningsbart som filter som inte producerar något sekundäravfall. Teknikens applikationsområden är bland annat rening av industriavfall, dricksvatten och avloppsvatten.

Projektledare
Johan Björkquist
Organisation
ATIUM AB
Projekttid
2018-10-01 till 2019-10-31
Status
Avslutat

Slutrapport

Ny teknik för rening av vatten från tungmetaller

Ladda ner rapporten

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här