Förbättrad hantering av pyroteknisk utrustning vid demontering av uttjänta fordon

Projektet syftar till att tillsammans med bildemonterare och tillsynsmyndigheter utveckla en arbetsmetodik som dels ger möjlighet att följa upp hanteringen av pyroteknisk utrustning för fordon till 100% och dels säkerställa arbetsmiljön i hela värdekedjan för uttjänta fordon. Projektet ska även vidareutveckla en databas som hanterar pyroteknisk utrustning för uttjänta fordon. Energimyndigheten bedömer att potentialen och innovationsgraden är hög hos projektet då det förväntas resultera i framtagning av en ny teknik som är möjlig att implementera hos många användare.

Projektledare
Hans Folkesson
Organisation
BilRetur
Projekttid
2018-06-15 till 2019-12-31
Status
Avslutat

Slutrapport

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här