Intelligent sorteringssystem för optimal material­återvinning av uttjänta däck

Projektet ska utveckla och validera ett intelligent sorteringssystem för uttjänta däck. Artificiell intelligens, avancerad visuell teknik och sensorer ska utvärderas och integreras. Syftet är att möjliggöra att olika sorters däckmaterial kan återbrukas där dess egenskaper bäst nyttjas till förmån för samhälle, klimat och miljö. Systemet kommer att behöva sortera baserat på däcktyp, fabrikat, tillverkningsår, slitage och återstående mönsterdjup, etc, med mycket hög precision för att separera de olika sammansättningarna som används. I fas två etablerar vi en demonstrator som kan utföra avancerad sortering i industriell skala med full dokumentation. Projektet är det första industriella projekt i världen som är inriktad på cirkulär totalnytta av uttjänta däck. Projektet kommer ge ett stort värde för återvinnare över hela världen och är nästa fas för den flaggskeppsanläggningen i Linköping som etablerades 2023 för klipp och granulering av däck.

Digitalisering Återvinning

Projektledare
Organisation
Svensk Däckåtervinning Aktiebolag (svb)
Projekttid
2024-07-15 till 2026-12-31
Status
Pågående
Bild för artikel Intelligent sorteringssystem för optimal material­återvinning av uttjänta däck

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här