Demonstration av kostnadseffektiv klimatreduktion med återbrukat byggnadsmaterial

Kvarteret Återbruket ska demonstrera möjligheten till kostnadseffektiv klimatreduktion genom storskaligt återbruk vid nyproduktion av hyresrätter. Tidigare projekt har visat att det är tekniskt möjligt att använda återbrukat material och metoder finns framtagna för att kvalitetssäkra bland annat bärande byggnadselement. Dock behöver erfarenheter från tidigare forsknings- och demonstrationsprojekt utvecklas och de metoder som tagits fram effektiviseras för att möjliggöra ett storskaligt återbruk som också är ekonomiskt hållbart. Det behöver också kombineras med en produktionsprocess som på ett rationellt sätt hanterar logistik, förvaring, rekonditionering och montering av återbrukade produkter. Utan en kostnadseffektiv användning av återbrukat material i byggsektorn riskerar återbruk att bli en nischlösning för prestigeprojekt och den storskaliga implementationen som kan möjliggöra en substantiell reduktion av klimatpåverkan uteblir.

Bygg och infrastruktur Återbruk

Projektledare
Organisation
NCC Sverige AB
Projekttid
2024-08-15 till 2026-12-31
Status
Pågående
Bild för artikel Demonstration av kostnadseffektiv klimatreduktion med återbrukat byggnadsmaterial

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här