1 juli 2024 - 16:06

Strukturtapet och vackra kulörer – så blir våra väggar mer hållbara

Hur kan sättet vi målar om våra väggar bidra till ökad resurseffektivitet och hållbarhet? Projektet Resurs- och klimatsnåla måleritjänster har undersökt en rad olika tillvägagångsätt – och kan slå ett slag för både mer kulör och strukturtapeter i våra hem.  

Bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av samhällets klimatpåverkan, och att kunna renovera och underhålla befintliga byggnader istället för att bygga nytt, är en viktig del för nå ökad hållbarhet.

Måleriet står för en relativt liten del av branschens totala klimatpåverkan, här har mycket fokus legat på att använda mer miljövänliga produkter. I RE:Sourcefinansierade projektet Framtidens måleri – Resurs- och klimatsnåla måleritjänster, har man istället vänt blicken mot resurseffektiviteten – hur kan man arbeta för att en nymålad vägg ska hålla längre, hur kan vi bättre ta hand om våra ytor och finns det kulörer och material som håller längre än andra?Projektet samlade aktörer från flera delar av branschen, från fastighetsbolag till färgproducent, för att testa olika lösningar för att både få väggarna att hålla längre och använda färre resurser under själva renoveringsarbetet.

Elva testlägenheter fick olika kombinationer av lösningar, och när resultaten väl skulle sammanfattas var det flera intressanta saker som stack ut:

Strukturtapet är ett bra val av ytskikt ur ett hållbarhetsperspektiv. De moderna tapeterna är dessutom diskretare än 80- och 90-talets motsvarigheter.
 • Strukturtapet håller bättre i längden
  Strukturtapet var på modet på 80- och 90-talet, men sedan dess har släta väggar varit standard. Men faktum är att strukturtapeten har många fördelar: den är mer hållfast över tid och den går att laga med punktinsatser till skillnad från en slät vägg som ofta måste bredspacklas om en lagning ska göras.
  – Internt har vi länge haft en förkärlek till strukturtapet, den håller länge och det går enkelt att fixa och bättra på skador. Det är mycket bättre än släta, vita ytor som är väldigt känsliga. Men vi har inte haft fakta och statistik att peka på förrän nu, säger Emma Ståhl, hållbarhets- och marknadsansvarig på Schööns måleri.
  De strukturtapeter som används idag är också betydligt mer diskreta än de fantasifulla mönster vi kunde se under 80- och 90-talet.
En mörkare nyans är ett bra val i ett rum med mycket slitage, som hall eller kök.
 • Skippa vitt
  Vitt har länge varit standard vid renovering av hyresrätter, men på en vit vägg syns smuts och slitage extra tydligt. Om man kan välja en något mörkare kulör i rum som är extra exponerade för smuts och slitage, som i en hall eller trappuppgång, syns inte märken lika lätt och rummet behöver inte målas om lika ofta.
  – En hall är också ett rum man inte vistas särskilt mycket i, så man kan som hyresgäst tänka sig att ta ett steg ifrån det vita även om det är vad man föredrar i de andra rummen. Det hänger också ofta mycket saker på väggarna så man tänker kanske inte så mycket på kulören, säger Victor Schöön, VD på Schööns måleri.
  Dessutom håller den vita trenden på att svänga – rum som har andra neutrala kulörer än vitt har visat sig vara uppskattade hos många hyresgäster, som tycker att det ger en mer ombonad känsla.
Under renoveringsarbetet har extra fokus lagts på kommunikation om vad man testar i lägenheterna, och varför.
 • Kommunikation ger bättre resultat
  När en lägenhet renoveras är många gånger målare och hantverkare inblandade parallellt. Om kommunikationen dem emellan ökar kring vilket arbete de utför just nu, ökar även förståelsen för varandra – något som har positiv effekt på slutresultatet.
  – Har man bra kontakt med varandra så blir det automatiskt så att man visar hänsyn till varandra. Hantverkarna har informerats om projektet och vad det är vi testar, och kanske tänkt lite extra på att vara varsamma när de arbetat i lägenheterna. Upplevelsen från målarna är att det har varit mindre skador på väggarna från andra hantverkare, även om det kan vara svårt att mäta exakt, säger Victor Schöön.
Förutom insikter om olika ytskick och kulörers hållbarhetseffekter, ledde projektet till en stimulerande arbetsmiljö för målarna. På bilden Hanna Olofsdotter, en medarbetarna på Schööns måleri.

Nöjdare medarbetare

Andra saker som testats i projekten är bland annat att ge de boende reparationskit och instruktioner kring hur man kan laga exempelvis borrhål, användande av hörn- och väggskydd under renoveringsperioden, extra strykning av väggarna för att öka hållfastheten och utbildning av målarna kring hållbarhet och resurseffektivitet för att öka både intresse och medvetenhet.

Förutom de goda resultaten har projektets olika test gett något av en bonuseffekt: en roligare arbetsmiljö för målarna. 
– Det krävs mer av målarna att arbeta med både olika kulörer och strukturtapet. Det ger en chans att visa på sin yrkeskunskap och känna stolthet kring den, många tycker att det är roligt att använda och visa sin kunskap, säger Victor Schöön.

Fakta Framtidens måleri – Resurs- och klimatsnåla måleritjänster

 • Projektet löpte under ett år, mellan september 2022 och september 2023.
 • Projektledare var Schööns Måleri och övriga projektdeltagare var Stena Fastigheter, Flügger, Måleriföretagen i Sverige och Godsinlösen Nordic AB (GIAB).
 • 11 testlägenheter renoverades med olika tekniker och resultatet kommer även att mätas och följas upp över tid.

”Internt har vi länge haft en förkärlek till strukturtapet, den håller länge och det går enkelt att fixa och bättra på skador. Det är mycket bättre än släta, vita ytor som är väldigt känsliga. Men vi har inte haft fakta och statistik att peka på förrän nu.”

Emma Ståhl, hållbarhets- och marknadsansvarig på Schööns måleri.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här