Från avfall till plast – cirkulär ekonomi som återanvänder CO2, kväve, fosfor och vatten för bioplast i ett hållbart samhälle

Plastföroreningar är ett stort hot mot vår miljö, men utvecklingen av biologiskt nedbrytbar plast kan lösa denna utmaning. Polyhydroxialkanoat (PHA) är en giftfri polymer som kan brytas ned till vatten och koldioxid (CO2). PHA produceras av specialiserade bakterier, som livnär sig på kolhydrater (vanligtvis från livsmedelsgrödor), kväve (från Haber-Bosch-processen) och fosfor (från begränsade mineralkällor). Syftet med vårt nya projekt är att undersöka potentialen hos mikroalger som råvara för bakteriell PHA-produktion. I detta algbaserade medium kommer kolhydraterna från CO2 i rökgaserna, kväve och fosfor kommer från återvunnet avloppsvatten. Industriella projektpartner kommer att använda vår hållbara PHA för att tillverka inredningsobjekt och förpackningar och för att undersöka deras nedbrytbarhet. I detta cirkulära, resurseffektiva materialflödet kommer vi att rena avloppsvatten, motverka global uppvärmning genom CO2-upptag och producera hållbar prisvärd bioplast i en CCU process.

Plast

Projektledare
Organisation
Umeå universitet
Projekttid
2024-09-01 till 2027-08-31
Status
Pågående
Bild för artikel Från avfall till plast – cirkulär ekonomi som återanvänder CO2, kväve, fosfor och vatten för bioplast i ett hållbart samhälle

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här