15 december 2022

Emballageplast får nytt liv

Till byggarbetsplatser och bygghandlare levereras det varje dag virke och produkter packade med hjälp av emballageplast. Plast som i de flesta fall inte återvinns utan går till förbränning, trots att den är som ny och enkelt skulle kunna få nytt liv. Men nu görs försök att skapa ett cirkulärt system för den här typen av plast – och det ser ljust ut.  

För Sveriges hushåll är det både enkelt och självklart att kunna återvinna plast, men för industrin finns inte samma möjligheter – det saknas återvinningssystem för de stora mängder emballageplast som används. Sedan 2020 är det lagstadgat att sortera plasten separat för materialåtervinning på byggarbetsplatsen, men det ställs inga krav på hur plasten ska vara sorterad och plaståtervinnare vill inte ta emot en blandning av hårda och mjuka plaster.
– Ofta hamnar den här plasten bland det brännbara avfallet. Det är synd, för vi pratar om stora volymer ren polyetenfilm. En plast som bara använts en kort tid och håller hög kvalité jämförbar med den nyproducerade plasten. Här har vi en materialström som är lätt att återvinna, och dessutom finns hög efterfrågan på återvunnen polyetenplast, nya plastemballage kan tillverkas med den återvunna plasten säger Annika Boss, projektledare och forskare inom området polymera material på RISE.

Möjlighet till återvinning öppnats upp

Med fungerande insamling av polyetenemballaget finns potential att spara upp till 2,9 kg CO2-emissioner för varje kilo återvunnen plast som inte går till förbränning med energiutvinning.
Tidigare har det inte funnits någon i Sverige som kunnat återvinna det här materialet på ett bra sätt. Nu har Reviva, som återvinner jordbruksplast och är partner i projektet, gjort försök att återvinna även emballageplasten.
– De har en anläggning som är lämplig, där de kan ta plasten genom alla steg som krävs för att den till slut ska bli plastpellets. Reviva har även fått finansiering från Klimatklivet för att bygga ut sin anläggning just för att kunna ta emot emballageplast, så det är på gång. Det är först nu som det öppnas upp en möjlighet att verkligen återvinna emballageplasten från byggsektorn på ett bra sätt i Sverige, säger Annika Boss.

”Om vi kan ha ett fungerande system för konsumentförpackningar så måste vi kunna ha ett även för industrin.”

Annika Boss, projektledare och forskare på RISE

Logistik och insamling viktigt

Men det är inte bara återvinningsprocessen som behöver komma till stånd. En viktig åtgärd är att se över logistiken för en fungerande insamling, och skapa möjligheter att transportera plasten på ett kostnadseffektivt sätt. Plast väger inte mycket, och i stället för att köra extra transporter kan det vara både enklare och billigare för avfallsentreprenören att skicka plasten som brännbart. Något som inte bara hindrar återanvändning, det bidrar även till ökade koldioxidutsläpp.
– Vi har tillsammans med Chalmers Industriteknik, byggindustrin och återvinningsaktörer fokuserat mycket på just insamlingen, sorteringsguidelines och logistiklösningar. Vi har sett att de svåraste utmaningarna är att få alla att sortera rätt och att få ekonomi i insamling och transporter. Mer samarbete behövs och smarta lösningar, som exempelvis hubbar där man samlar upp emballaget, så att det är fulla transporter som sedan kör plasten till Reviva, säger Annika Boss.

Kan bli nya emballage

Löser man utmaningarna med insamling och logistik, så finns här goda möjligheter för ett cirkulärt system för byggemballage, menar hon. Att plasten är värdefull och går att använda till nya emballage har man redan sett. I projektet har ny virkestäckfilm tagits fram och det finns en mängd produkter plasten kan användas till enligt Trioworld och Polyplank som är samarbetspartners i projektet.
– Jag hoppas att det kommer bli standard att cirkulera plasten till nya emballageprodukter. Detta är plast som är ganska enkel att återanvända i jämförelse med annan plast, så detta ska vi klara av. Om vi kan ha ett fungerande system för konsumentförpackningar så måste vi kunna ha ett även för industrin. Det är en självklarhet, säger Annika Boss.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här