TexScale – Driving systemic change in textile recycling by scaling up

Nya lagar och regler för avfallshantering, producentansvar och hållbarhetsredovisning (CSRD) växer fram samtidigt som textilbranschen brottas med ineffektiv resursanvändning och stor miljöpåverkan. En systemansats krävs för att branschen ska bli mer resurseffektiv och en avgörande faktor är förmågan att skala upp hållbara, cirkulära innovationer. Projektet är centrerat kring nonwoven-tekniken och syftet är att bidra till en mer resurseffektiv materialanvändning av sekundär textilråvara genom att överbrygga gapet mellan pilot- och industriell skala, optimera logistiken från ett hållbarhetsperspektiv samt öka kunskapen och förmågan inom branschen att övergå till en cirkulär ekonomi. Komplexa industriella textilavfallsströmmar och den ökande mängden post-konsumenttextilier är i fokus. Genom demonstration och teknisk validering genomförs pilot- och uppskalningsprojekt, samtidigt som kunskapshöjande evenemang genomförs där utmaningar och möjligheter inom textilåtervinning adresseras.

Logistik Textil Återvinning

Projektledare
Organisation
The Loop Factory AB
Projekttid
2024-08-01 till 2027-08-31
Status
Pågående
Bild för artikel TexScale – Driving systemic change in textile recycling by scaling up

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här