Fibrer som återvinns från blandade textilier utan deras depolymerisering och nedbrytning

Textilavfall utgör en betydande utmaning, där förbränning och deponier är de dominerande metoderna för bortskaffande. Fiber-till-fiber-återvinning är en av de viktigaste metoderna för att hantera denna avfallskris. Renasens AB utvecklade en vattenfri och patentsökt teknologi som återvinner fibrer från både rent och blandat textilavfall utan att depolymeriseras eller bryts ned. Detta projekt syftar till att ytterligare förbättra Renasens teknologi och kickstarta dess uppskalning genom ett samarbete med nyckelspelare över hela värdekedjan inklusive Wargön innovation, KTH, RISE, ITA Aachen University, Borås U., Saxion U., Chalmers Industriteknik, Houdini Sportswear AB och Kentaur A/S. Målet är att öka den tekniska och kommersiella beredskapen för denna separationsteknik. Framgången med detta projekt kan bana väg för betydande investeringar på Renasens AB, med det ambitiösa målet att återvinna 100 000 ton blandade textilier till 2030 och därmed bidra till en mer cirkulär textilindustri.

Textil Återvinning

Projektledare
Organisation
Renasens AB
Projekttid
2024-08-12 till 2026-06-30
Status
Pågående
Bild för artikel Fibrer som återvinns från blandade textilier utan deras depolymerisering och nedbrytning

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här