Cirkularitet för industriella elektriska maskiner

45% av världens energianvändning härrör från industrins 300 miljoner elmotorer. Fortsatt elektrifiering gör att antalet fördubblas till 2040. 80% av dagens elmotorer har låg energiklass, och ett skifte till högre klass skulle minska energianvändningen med 10%. Med lagstiftning och ökande energikostnader kommer motorer därför att bytas ut, parallellt med elektrifieringen, vilket gör att nytillverkning kan mer än fördubblas. Återvinning av elmotorns material för nytillverkning är komplicerad och dyr, och därför uppstår ett utflöde av bl.a. Cu, Fe och Si. Därför krävs cirkularitet via optimerade material anpassade för återvinning, ny motordesign, och utnyttjande av existerande maskiner som reservdelar. Projektet kommer att undersöka hur -materialval för elmaskiner kan optimeras -motordesign bör göras för optimerad drift, service och återvinning -reservmotorlager kan samordnas för att minska materialåtgång -en sådan affär blir ekonomiskt samt klimat- och miljömässigt hållbar.

Design Logistik Återbruk Återvinning

Projektledare
Organisation
Luleå tekniska universitet
Projekttid
2024-09-01 till 2027-08-31
Status
Pågående
Bild för artikel Cirkularitet för industriella elektriska maskiner

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här