Alla nyheter

Bild för artikel ”Byggnader ses som engångsartiklar och matsvinn fyller Globen”

”Byggnader ses som engångsartiklar och matsvinn fyller Globen”

24 februari 2021

Nu finns en ny rapport som fokuserar på de stora resursflödena inom livsmedel och bygg. Den visar på stora möjligheter till bättre resurshushållning.

Mät mer – och minska matsvinnet

11 februari 2021

Ett RE:Source-projekt har tagit fram en metod som företag kan använda för att minska sina förluster i livsmedelskedjan.

Bild för artikel Isolatorer kan bli till broar istället för avfall

Isolatorer kan bli till broar istället för avfall

8 februari 2021

Kan glasfiberarmerade isolatorer, som annars hade hamnat på deponi, återanvändas i konstruktionen av nya gång- och cykelbroar? Kan det gå att göra användningen lönsam?

28 miljoner till svenskt deltagande i europeisk utlysning

1 februari 2021

28 miljoner finns nu att söka för svenska aktörer i en utlysning inom det europeiska samarbetet JPI Urban Europe. Ansökan är öppen till 15 april. Formas och Energimyndigheten…

Klas Cullbrand ny innovationsledare för RE:Source

18 december 2020

Vid årsskiftet börjar Klas Cullbrand, Chalmers Industriteknik, som innovationsledare för RE:Source. Han efterträder Johan Felix som varit med sedan starten av programmet.

Bild för artikel Karta visar vägen mot Cirkulär upphandling

Karta visar vägen mot Cirkulär upphandling

17 december 2020

Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg i omställningen mot en cirkulär ekonomi. Nederländerna har kommit långt i arbetet och har etablerat metoder som nu har applicerats på svenska…

Mönster

Viktigt välja rätt metod när återvunnet material beräknas i livscykelanalyser

15 december 2020

Ett RE:Source-projekt har sammanställt tolv olika metoder och undersökt när det är lämpligt att använda dem.

Webinarium: När kan vi återvinna och när bör vi avstå?

11 december 2020

Välkommen till ett öppet slutseminarie där två projekt utförda för RE:Source presenteras. Projekten handlar om beslut kring återvinning av avfall.

Stål, plast och aluminium tappar mer än halva värdet efter första användningen

26 november 2020

Värdeförlusten för stål, aluminium och plast inom den europeiska industrin är enorm. Men en stor del av de nära 60 procent som tappas efter första användningen kan räddas…

Bild för artikel Information om farliga ämnen måste finnas i hela värdekedjan

Information om farliga ämnen måste finnas i hela värdekedjan

25 november 2020

Det går för långsamt att identifiera och reglera särskilt farliga ämnen, visar en rapport som RE:Source tagit fram.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här