20 oktober 2021

Han leder RE:Source arbete mot praktisk omställning

Jan Agri är civilingenjören som arbetat med affärsutveckling med fokus på miljöfrågor och hållbar utveckling i drygt 30 år, främst i stora internationella företag. Nu har han även rollen som implementeringsledare i RE:Source.

Jan Agri, implementeringsledare RE:Source.
Jan Agri, implementeringsledare RE:Source.

Vad vill du åstadkomma inom ditt uppdrag i RE:Source?

– Jag hoppas kunna stödja de som bygger ny kunskap om resurseffektiva lösningar så att de och deras resultat bidrar till verklig praktiskt omställning och hållbar utveckling. Mitt fokus ligger ligger på de projekt som RE:Sources utlysningar stödjer, men även andra som bidrar till omställningen.

Jans långa erfarenhet har medfört många forskningskontakter, men även möjligheter att arbeta med och i start-ups och ett par konsultbolag.

– Sedan 2017 driver jag eget. Jag leder ett forskningsprojekt om vitvaror som en tjänst och har varit bedömare i samband med flera utlysningar. Dessutom verkar jag som strategisk rådgivare åt företag när det gäller deras hållbarhetsstrategi.

RE:Source jobbar för en hållbar materialanvändning inom planetens gränser. Vad ser du som de största utmaningarna för att uppnå det?

– Det finns flera. Den finns ju verkligen anledning att öka takten i omställningen till en verkligt hållbar utveckling. Vi själva på RE:Source måste både förklara vad det innebär och visa på vilka fördelar omställningen kommer att leda till. För politiker och myndigheter kommer det vara viktigt att undanröja olika former hinder och styrmedel som motverkar en hållbar utveckling. Inom näringslivet handlar mycket om viljan och förmågan att förändra olika former av system som inte är resurseffektiva. Det kommer kräva samarbeten och förståelse för hur affärsekosystem skapas och utvecklas snabbt.

Vill du ha kontakt med Jan?

Mail: jan@tricircular.se

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här