Alla nyheter

Mönster

Viktigt välja rätt metod när återvunnet material beräknas i livscykelanalyser

15 december 2020

Ett RE:Source-projekt har sammanställt tolv olika metoder och undersökt när det är lämpligt att använda dem.

Webinarium: När kan vi återvinna och när bör vi avstå?

11 december 2020

Välkommen till ett öppet slutseminarie där två projekt utförda för RE:Source presenteras. Projekten handlar om beslut kring återvinning av avfall.

Stål, plast och aluminium tappar mer än halva värdet efter första användningen

26 november 2020

Värdeförlusten för stål, aluminium och plast inom den europeiska industrin är enorm. Men en stor del av de nära 60 procent som tappas efter första användningen kan räddas…

Information om farliga ämnen måste finnas i hela värdekedjan

25 november 2020

Det går för långsamt att identifiera och reglera särskilt farliga ämnen, visar en rapport som RE:Source tagit fram.

RE:Source tog hjälp av LIGHTer i satsning på cirkulära lättviktsmaterial

24 november 2020

Lastpallar av plast som återvinns, nytt liv för vindkraftverkens uttjänta vingar och cirkulära hockeyklubbor. Det är några av lösningarna som beviljats stöd i RE:Sources utlysning med fokus på…

Initiativkarta ger stöd i arbetet mot en framgångsrik cirkulär ekonomi

13 november 2020

– Den kan hjälpa myndigheter att se likheter och skillnader på initiativ som man skulle vilja satsa på, säger projektledare Anna Karin Jönbrink, AFRY.

Biokol har stor potential att göra förorenad jord mindre giftig

10 november 2020

– Biokol kan vara en bra lösning vid många saneringar som pågår i våra städer, säger projektledare Anja Enell, Statens geotekniska institut.

Nya projekt med fokus på plast

1 oktober 2020

Emballageplast från byggen, plasttallrikar, plast i fordon samt en digital plattform för återvinning. Det är utmaningarna som våra nya projekt tar sig an.

EU:s första utlysningar inom Green Deal öppnade!

25 september 2020

RE:Source vill stimulera och stödja svenska organisationer och aktörer att delta i projektansökningar till internationella samverkansprojekt, bland annat genom EU-finansiering.

Mönster

Stora organisationer möter småföretag och start-ups

18 september 2020

RE:Source arbetar tillsammans med Ignite Sweden för att koppla samman stora organisationer och deras behov med mindre start-ups och deras innovativa lösningar och idéer. Jan Nylander är en…