Alla nyheter

Stakar ut vägen till en utökad och hållbar global cirkulär ekonomi

9 december 2021

Cirkulär ekonomi är en viktig del i omställningen mot en hållbar resursanvändning inom planetens gränser. Afry har på uppdrag av RE:Source kartlagt vilka insatser som krävs för att få till en Internationell transformation mot cirkulär ekonomi och landat i sju tydliga rekommendationer.

Branschöverskridande storsatsning på spårbarhet för hållbar industri

26 november 2021

I projektet CIRCLA samlas över 50 aktörer för att gemensamt ta sig an den komplexa utmaningen med hållbar systemtransformation och klimatneutral och cirkulär produktion med resurseffektiva värdekedjor.

Eskilstuna begränsade sortimentet på profilprodukter

23 november 2021

- Vi ville bort från slängprodukterna, säger Anna Karlsson, upphandlare i Eskilstuna, som deltagit i projektet Cirkulär upphandling i praktiken.

Förbered dig inför vår utlysning 2022

15 november 2021

Har du en idé som skulle kunna bidra till ökad resurseffektivitet? Missa inte webbinariet inför vår kommande utlysning!

Cirkulär belysning hos företaget Ivar Kjellberg

20 oktober 2021

Fastighetsbolaget Ivar Kjellbergs AB hittade en cirkulär lösning när man bytte belysning i sina byggnader. Det blev vackrare, mer energisnålt och billigare.

Han leder RE:Source arbete mot praktisk omställning

20 oktober 2021

Jan Agri är civilingenjören som arbetat med affärsutveckling med fokus på hållbar utveckling i drygt 30 år.

Hur cirkulärt är Sverige?

21 september 2021

Ett nytt projekt i RE:Source ska analysera hur cirkulärt Sverige är. Resultatet ska generera rekommendationer för en mer cirkulär ekonomi och inspirera företag, regering, akademi och civilsamhälle att styra landets omställning.

RE:Source visar vägen i ny innovationsagenda

16 september 2021

En av vår tids stora utmaningar är att anpassa vårt resursuttag, vår produktion och vår konsumtion till en nivå som är hållbar.

Avyttring – en del av den cirkulära ekonomin

1 september 2021

Magnus Ljung, jurist på SKR, tipsar om hur kommuner kan tänka cirkulärt.

Ny plattform för klimatanpassad och cirkulär upphandling i ett livscykelperspektiv

18 juni 2021

För att stötta omställningen till en cirkulär ekonomi lanserar IVL, RE:Source och Återvinningsindustrierna nu en hemsida för offentlig upphandling i ett livscykelperspektiv.