14 juni 2024

Konsult för analys och kartläggning av värdeförluster

RE:Source söker utförare till ett projekt med fokus på en bred kartläggning av ekonomiska värdeförluster i den svenska ekonomin. Värdeförlusterna kan vara kopplade till ineffektivt nyttjande av resurser så som material och livsmedel eller till värdeförluster mer kopplade till sådant som produkters funktion och estetik.

Genom att synliggöra värdeförluster förväntas projektet kunna peka på och uppskatta den ekonomiska potentialen för cirkulära lösningar med fokus på att fånga upp eller förhindra värdeförlusterna från att uppstå.

Mål

Vid projektavslut ska projektet ha:

• Kartlagt och uppskattat omfattningen av värdeförluster inom den svenska ekonomin

• Föreslagit åtgärder för att förhindra eller minska värdeförlusterna och kopplat detta till potential för nya produkter, tjänster, processer eller policyer

• Kommunicerat resultaten via lämpliga mediekanaler i samarbete med RE:Source

Krav och förväntningar på leverantör

Leverantören/konsulten förväntas bestå av ett team av flera olika personer med olika kompetenser och kunna uppvisa:

• Relevant ämneskompetens, sannolikt på expertnivå och tidigare erfarenheter av relaterade studier.

• Mycket goda kommunikationsfärdigheter, särskilt relaterat till utveckling och spridning av tydliga och grafiskt tilltalande rapporter.

• CV och referensuppdrag av relevans för de som faktiskt kommer bidra i projektet.

Period

Tidsperiod för uppdraget: 2024-08-01 – 2025-09-30(option på förlängning med 14 månader dock längst tom 2026-09-30)

Pris

Detta avser ett fastprisuppdrag om max SEK 1.486.500:-

Sista svarsdag är 28 juni.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här