12 juni 2024

Hur kan vi nå ökad cirkularitet? Våra dialogträffar visar vägen

Våra cirkulära dialogträffar har pekat ut flera vägar framåt för ökad cirkularitet inom några av Sveriges största sektorer. Nu presenterar vi resultaten.

Under 2022 lanserade vi den uppmärksammade rapporten Circularity Gap Report, som bland annat pekade på några scenarior för ett mer cirkulärt Sverige.

Under förra året fortsatte vi att bygga vidare på resultaten från projektet, när vi med hjälp av Cradlenet, Circle Economy och Deloitte i fyra rundabordssamtal samlade några av de sektorer som har störst potential att öka den nationella cirkulariteten: bygg, livsmedel, mobilitet och utvinning av mineraler och metaller.
Ledande representanter från branscherna bjöds in för att identifiera innovationsinsater som ger ökad resurseffektivitet – och minskad resursförbrukning.

Ta del av rapporten

I samtalen identifierades behov inom sex prioriterade områden för innovation. Vi har samlat resultaten från samtalen i en fullmatad rapport som ger så väl överblick över branschöverskridande frågor som djupdykningar i varje sektor.

Förslagen på några vägar framåt som rapporten presenterar kan användas som underlag och inspiration i utvecklingen av nya innovationsinsatser och åtgärder.
Här hittar du rapporten.

Se webbinarium i efterhand

I samband med att rapporten släpptes höll vi även ett välbesökt och uppskattat webbinarium, som på en timme gav en insiktsfull överblick i resultaten från dialogträffarna.

Webbinariumet spelades in och går att ta del av i efterhand här.

Varmt välkommen att ta del av resultaten!

Ta del av mer

Vill du veta mer om hur svenska bolag införlivat cirkularitet i sin affärsstrategi och sin verksamhet? Då ska du läsa Circular Economy Outlook Report 2024! Du kan även se lanseringswebbinariet i efterhand.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här