29 maj 2024 - 09:25

Lansering av Circular Economy Outlook 2024

Circular Economy Outlook Report 2024 Sverige undersöker i vilken utsträckning svenska börsbolag och små och medelstora företag har införlivat cirkularitet i sin affärsstrategi och sin verksamhet.

Årets rapport blir den tredje upplagan sedan den första rapporten som Cradlenet publicerade 2018. Årets undersökning av det svenska näringslivet är gjord av Cradlenet och RISE med stöd av RE:Source.

Under lanseringsevenemanget får du ta del av studiens resultat och slutsatser. Du får även träffa forskarna, företagen och författarna bakom rapporten.

Datum: 13 juni

Tid: 13.30-14.45

Plats: online via Zoom

Agenda

  • Välkomna Klas Cullbrand (RE:Source)
  • Bakgrund, resultat och analys Michel Bajuk (Cradlenet) och Marcus Linder (RISE)
  • Goda exempel Med företag som medverkat i studien: Anna Hamnö Wickman (Nobia), James Lundström (Volvo Cars)
  • Vad betyder detta? Panel med Elin Bergman (Cradlenet), Marcus Linder (RISE), Karin Aase (Teknikföretagen) och Ellen Einebrant (Återvinningsindustrierna). Moderator: Klas Cullbrand (RE:Source)
  • Frågor från publiken Moderator: Klas Cullbrand (RE:Source)
  • Avslutning Klas Cullbrand (RE:Source)

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här