Alla nyheter

Resultat och inspel från RE:Source bidrar på vägen framåt

14 april 2021

Delegationen för cirkulär ekonomi har nu lämnat över en ny rapport till regeringen. Rapporten listar 50 förslag på åtgärder för att öka takten i omställningen.

Mönster

RE:Source söker demonstrationsledare!

8 april 2021

Vill du ta hållbara innovationer till marknaden? Då kan uppdraget som demonstrationsledare för RE:Source vara som klippt och skuret. Ansökan är öppen till 9 maj.

Mönster

Så gick det för deltagarna i projektet Cirkulär upphandling i praktiken

26 mars 2021

15 organisationer deltog i RE:Sources upphandlingsprojekt under 2020. Nu berättar några av dem om utmaningar de ställts inför.

RE:Source i Vetenskapens värld!

26 mars 2021

RE:Source programchef Elin Larsson är en av tre experter i studion när Vetenskapens värld tar upp E-handel, mode och miljö.

”Byggnader ses som engångsartiklar och matsvinn fyller Globen”

24 februari 2021

Nu finns en ny rapport som fokuserar på de stora resursflödena inom livsmedel och bygg. Den visar på stora möjligheter till bättre resurshushållning.

Mät mer – och minska matsvinnet

11 februari 2021

Ett RE:Source-projekt har tagit fram en metod som företag kan använda för att minska sina förluster i livsmedelskedjan.

Isolatorer kan bli till broar istället för avfall

8 februari 2021

Kan glasfiberarmerade isolatorer, som annars hade hamnat på deponi, återanvändas i konstruktionen av nya gång- och cykelbroar? Kan det gå att göra användningen lönsam?

28 miljoner till svenskt deltagande i europeisk utlysning

1 februari 2021

28 miljoner finns nu att söka för svenska aktörer i en utlysning inom det europeiska samarbetet JPI Urban Europe. Ansökan är öppen till 15 april. Formas och Energimyndigheten…

Klas Cullbrand ny innovationsledare för RE:Source

18 december 2020

Vid årsskiftet börjar Klas Cullbrand, Chalmers Industriteknik, som innovationsledare för RE:Source. Han efterträder Johan Felix som varit med sedan starten av programmet.

Karta visar vägen mot Cirkulär upphandling

17 december 2020

Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg i omställningen mot en cirkulär ekonomi. Nederländerna har kommit långt i arbetet och har etablerat metoder som nu har applicerats på svenska…