12 maj 2023

Två nya ledamöter i RE:Source styrelse

Vid stämman 2023 valdes Karin Degerfeldt och James Lundström in i RE:Source styrelse. Båda två har arbetat i många år med hållbar utveckling i sina respektive organisationer.

Karin Degerfeldt
Karin Degerfeldt, Skellefteå kommun

Karin Degerfeldt har en gedigen erfarenhet av verksamhetsutveckling av både kommunal verksamhet och företag och arbetar idag som hållbarhetsstrateg i Skellefteå kommun.

-I en extraordinär samhällsomvandling som vi i Skellefteå står inför är det uppenbart att vi behöver samverka med företag, andra kommuner, myndigheter och forskningsinstitutioner för att hjälpas åt mot minskat resursuttag och en hållbar resursanvändning. Vi står inför många utmaningar som vi behöver kunskap om, men kan också i och med vår situation bidra med implementationsarenans perspektiv i RE:Source arbete.

James Lundström har jobbat på Volvo Cars sedan 2001 i olika roller, allt från produktutveckling till strategi och lagkrav. Sedan 2020 arbetar han inom Volvos Global Sustainability Team med strategifrågor kring cirkulär ekonomi och hållbarhet i produktflottan.

James Lundströ,
James Lundström, Volvo Cars

-Det är ett utmanande men väldigt intressant område för vår industri.

Varför är du med i RE:Source?
– Jag ser behovet av forskning inom cirkulär ekonomi som väsentligt både för att nå hållbarhetsmål, men också konkurrenskraft för svensk industri. Vi går mot en tid då tillgång till kritiska råmaterial och fokus på total miljöpåverkan skapar allt större utmaningar. Att få möjligheten att vara med och påverka hur vi kan forska och driva projekt inom området är viktigt och ligger mig varmt om hjärtat. Jag hoppas kunna bidra med ett industriperspektiv och vikten av att vi jobbar tvärfunktionellt mellan olika sektorer i samhället för att lyckas med den cirkulära omställningen.

Gruppbild på RE:Source styrelse.

RE:Source styrelse: Anna Wiberg, Carl Dalhammar, Henrik Nilsson, Sasha Shahbazi, Anders Kihl (v ordf), James Lundström, Karin Degerfeldt, Birgitta Losman, Camilla Alfredsson (ordf), Jessica Christiansen. På bilden saknas Philip Näslund.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här